Children and Fish Don’t Talk

November 29, 2013

Leshek Zavistovski author of the memoir Children and Fish Don’t Talk, with co-authors Monique Zavistovski and Toni Zavistovski